SEYMEN BOOSTER ÜNİTESİ

KAPASİTE:

6.000 m3/h

YAPILAN İŞLER:

Booster istasyonu projelendirilmesi, mekanik, elektrik ve otomasyon sistemlerinin yapılması, devreye alma.

SİSTEM KAPSAMI:

Blower, nem alma sistemi, mevcut otomasyon sisteminin değiştirilmesi, uzaktan izleme sistemi.

SEYMEN BOOSTER ÜNİTESİ

Yapımına 2018 yılında başlanan Seymen Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi için 6.000 m3/h kapasiteye sahip Seymen Booster Ünitesi, 2022 yılında devreye alınmıştır.

Düzenli depolama sahasında oluşan metan gazının, booster yardımıyla gaz balonuna veya motorlara aktarımını sağlayan otomasyon sistemi revize edilerek, 24.000 m³/h kapasiteye yükseltilmiştir. Alanındaki yenilikçi teknolojilere öncülük eden Seymen Booster Ünitesi, minimum operatör kontrolünü destekleyen tasarımıyla çalışmalarını sürdürmektedir.