DÜZCE BOOSTER ÜNİTESİ

KAPASİTE:

2.700 m3/h

YAPILAN İŞLER:

Booster istasyonu projelendirilmesi, mekanik, elektrik ve otomasyon sistemlerinin yapılması, devreye alma.

SİSTEM KAPSAMI:

Konteyner, blower, gaz yakma bacası, gaz soğutma ve nem alma sistemi, uzaktan izleme sistemi.

DÜZCE BOOSTER ÜNİTESİ

2019 yılında Düzce Kapalı Katı Atık Entegre Tesisinde başlayan çalışmalar, 2020 yılında 2.700 m3/h kapasiteye sahip booster sistemlerinin aktive edilmesiyle tamamlanmıştır.

Tesisin temel fonksiyonel özelliği, katı atık entegre tesisinde oluşan metan gazının, booster yardımıyla çekilerek gaz balonuna veya gaz motorlarına gönderilmesidir. BMF Enerji tarafından inşa edilen Düzce Booster Ünitesi, tam otomatik kontrol ve denetimiyle Düzce’nin kalkınmasına öncülük etmektedir.