AĞRI BOOSTER ÜNİTESİ

KAPASİTE:

900 m3/h

YAPILAN İŞLER:

Booster istasyonu projelendirilmesi, mekanik, elektrik ve otomasyon sistemlerinin yapılması, devreye alma.

SİSTEM KAPSAMI:

Konteyner, blower, gaz yakma bacası, gaz soğutma ve nem alma sistemi, uzaktan izleme sistemi.

AĞRI BOOSTER ÜNİTESİ

Yapımına 2019 yılında başlanan Ağrı Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi için 900 m3/h kapasiteli booster sistemi, 2020 yılında devreye alınmıştır.

Sistemin özelliği, düzenli depolama sahasında biriken metan gazının, gaz balonuna veya gaz motorlarına gönderilerek şehrin enerji üretim kaynağına dönüşmesidir. Ağrı Booster Ünitesi, tam otomatik olarak kontrol ve denetimiyle, Doğu Anadolu bölgesinin çevreci politikalarının gözde yatırım merkezlerinden biri konumundadır.